De goederen en diensten die een onderneming levert zijn in principe aan btw onderworpen.

De btw is een verbruiksbelasting die door de eindverbruiker wordt gedragen. De btw wordt stapsgewijs geïnd, namelijk bij elke transactie in het productie- en distributieproces. Het normale tarief is 21 %. Voor bepaalde categorieën van goederen en diensten gelden echter wel gunstigere tarieven van 0%, 6 % en 12 %. Meer informatie over de tarieven

Als btw-plichtige moet u een aantal voorwaarden vervullen:

  • een verklaring van beroepsactiviteit indienen  wanneer u een activiteit opstart, wijzigt of stopzet
  • een boekhouding bijhouden, op basis van een factuurboek  en een dagboek van ontvangsten (de verplichtingen verschillen volgens het btw-stelsel)
  • een periodieke btw-aangifte indienen (per kwartaal of maandelijks, volgens het geval)
  • een bijzondere btw-aangifte indienen voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan bijzondere stelsels die geen klassieke periodieke aangifte indienen
  • een jaarlijkse lijst van belastingplichtige klanten indienen
  • een overzicht van de intracommunautaire handelingen indienen (met de andere EU landen)

U vindt tevens meer informatie in de btw-rubriek van de website van de FOD Financiën.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten