Vennootschapsbelasting

Vennootschappen, verenigingen, organen en instellingen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten
  • hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste vestiging, de zetel van bestuur of beheer in België hebben
  • zich toeleggen op een winstgevende uitbating of winstgevende handelingen

De vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten één keer per jaar een aangifte indienen.

Meer informatie over de aangifte in de vennootschapsbelasting, de berekening en de tarieven, de voorheffingen, de fiscale voordelen, enz. vindt u op de website van de FOD Financiën.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten