Belasting van zelfstandigen

Als een onderneming onder eigen naam wordt uitgebaat en niet in de vorm van een onderneming zullen de winsten van de ondernemer onderworpen zijn aan de personenbelasting.

U vindt meer informatie in de rubriek over de belasting op inkomsten van particulieren en zelfstandigen van het thema "Belastingen".