Gereglementeerde beroepen

Sommige beroepen zijn gereglementeerd. Dat betekent dat alleen wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, die beroepen mag uitoefenen. Op het portaal 'start.business.belgium.be' vindt u het overzicht van de gereglementeerde beroepen in België.

In België bestaan verschillende beslissingsniveaus die formaliteiten kunnen opleggen. Die formaliteiten kunnen verschillen van gewest tot gewest.

Toegang tot het beroep

De website van de FOD Economie geeft eveneens informatie over de toegang tot het beroep.

Op haar website biedt de Europese Commissie eveneens een databank aan met een overzicht van de gereglementeerde beroepen per land, met de bevoegde autoriteit.

Beroepskwalificaties

Op het portaal 'business.belgium.be' vindt u meer informatie over de europese richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

Het Belgische assistentiecentrum voor de erkenning van beroepskwalificaties (Be-Assist) informeert en oriënteert de beroepsbeoefenaars die een gereglementeerd beroep in een lidstaat willen uitoefenen.