Erkenning van aannemers

De erkenning is een kwaliteitslabel. De aannemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, betreffende technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit. 

In het kader van een overheidsopdracht, beoogt de erkenning de nodige waarborgen te bieden voor de goede uitvoering van de openbare werken.

De aanvraag tot erkenning moet worden ingediend, ofwel door de ondernemer zelf, ofwel door zijn beroepsvereniging bij de dienst Erkenning van de aannemers van de FOD Economie.

Meer info betreffende de wetgeving inzake aannemers van bouwwerken

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten