In hoofdberoep

Een zelfstandige oefent een winstgevende beroepsactiviteit uit zonder daarbij aan een werkgever te zijn verbonden met een arbeidsovereenkomst. De zelfstandige is dus in zekere mate zijn eigen 'baas'.

De zelfstandige wordt ook op het vlak van sociale zekerheid als zelfstandig beschouwd. In tegenstelling tot loontrekkenden van de privésector of de openbare sector, moet hij zich dus aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Hij moet zich bovendien inschrijven bij een ziekenfonds.

Naast deze verplichtingen hebt u als zelfstandige ook bepaalde rechten op het vlak van gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, moederschapsverzekering, pensioen en overbruggingsrecht.

Meer informatie over uw rechten en plichten als zelfstandige vindt u op de website van de FOD Economie.

Uitvoerige informatie over de sociale zekerheid van de zelfstandige ondernemers  vindt u op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten