Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten moeten de overheid toelaten de infrastructuren (werken), leveringen en diensten te bekomen, ten einde over de middelen te beschikken om haar goede werking te verzekeren en dit via het afsluiten van contracten.

Op de portaalsite  publicprocurement.be vinden bugers, ambtenaren en ondernemingen alle informatie omtrent de verschillende aspecten van de overheidsopdrachten, beginnende met de wetgeving t.e.m. de elektronische verwerking van de overheidsopdrachten.