Eva De Bleeker

Eva De BleekerGeboortedatum: 2/08/1974

Geboorteplaats: Sint-Niklaas

Functie: staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee

 

Bevoegdheden

  • FOD Beleid en Ondersteuning: gezamenlijk gezag met de minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Digitalisering
  • gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie, de minister van Financiën en de minister van Pensioenen: Financial Services and Markets Authority (FSMA)
  • Consumentenzaken: gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie

Samenstelling beleidscel

Raadpleeg hier de samenstelling van de beleidsorganen van de federale regeringsleden.