Elektronische identiteitskaart - eID

De eID is de elektronische identiteitskaart van de Belgen. De identiteitskaart is het bewijs dat u ingeschreven bent in het rijksregister van de natuurlijke personen. 

Met de eID kunt u:

  • zich identificeren om uw identiteit, nationaliteit, leeftijd… te bewijzen
  • zich authenticeren om uw identiteit, nationaliteit, leeftijd… op elektronische wijze te bewijzen
  • als meerderjarig persoon elektronisch tekenen. Een elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

Alle informatie over de eID vindt u op:

Kids-ID

De Kids-ID is het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar

De kaart kan verbonden worden met de dienst Hallo Ouders, die het mogelijk maakt een naast familielid telefonisch te verwittigen wanneer een kind verloren gelopen is of in moeilijkheden is.

Voor meer informatie:

Andere identiteitsdocumenten

Via de site van de FOD Binnenlandse Zaken, kunt u meer informatie vinden over: