U bent hier

Vernieuwing of vervanging

U moet uw elektronische identiteitskaart (eID) laten vernieuwen voor het einde van de geldigheidsduur ervan. Het gemeentebestuur start automatisch de vernieuwingsprocedure. Daarna krijgt u een oproepingskaart. De elektronische identiteitskaarten worden afgeleverd met een geldigheidsduur van 10 jaar (6 jaar voor kinderen tot 12 jaar en 30 jaar voor personen van minstens 75 jaar).

In volgende gevallen moet u bij uw gemeentebestuur een nieuwe eID aanvragen:

  • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
  • wanneer de wettelijke vermeldingen die er op staan gewijzigd zijn, bijvoorbeeld wanneer u van naam, voornaam en/of geslacht verandert
  • wanneer uw pasfoto niet meer gelijkend is  
  • wanneer u zich opnieuw inschrijft in België nadat u ambtshalve geschrapt was of in sommige gevallen voor het buitenland
  • wanneer u een kaart in een andere landstaal wenst. Dat kan alleen als u verblijft in een gemeente die identiteitskaarten mag afleveren in de gekozen taal.

Meer informatie over de eID op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.