De Belgische nationaliteit

Meer informatie over de wetgeving in verband met het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op de site van de FOD Justitie