Belastingen in België

België kent een zeer uitgebreid belastingsysteem. Enkele voorbeelden van heffingen in België:

 • inkomstenbelastingen
  • belastingen op beroepsinkomsten
  • vennootschapsbelastingen
  • belastingen op onroerende goederen
 • verbruiksbelastingen
  • accijnzen op tabak of alcoholische producten
  • milieutaksen
  • verpakkingstaksen
 • belastingen op de juridische omloop van goederen
  • btw
  • verkeersbelastingen
 • belastingen van de gemeenschappen en de gewesten
  • afvalbelastingen
  • belastingen op reclamedrukwerk
  • provinciebelastingen

Als u als buitenlander in België komt werken, dan bent u ook verplicht om belastingen te betalen. Voor meer informatie hierover kunt u altijd terecht bij uw werkgever of op de website van de FOD Financiën.

oor fiscale vragen kunt u ook altijd bellen naar het Contactcenter FOD Financiën op 0257 257 57

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten