Vluchtelingen

Asiel aanvragen

Vreemdelingen die in hun thuisland vervolging of ernstige schade riskeren en zich buiten hun land van herkomst bevinden, kunnen asiel vragen. In België gebeurt dit bij de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel of aan de grens.

Asielopvang

Terwijl de asielaanvraag onderzocht wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, CGVS, krijgt de asielzoeker opvang in een opvangstructuur.

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, wijst de asielzoeker toe aan een opvangcentrum.

Asielprocedure

Na een asielaanvraag moet de asielzoeker een asielprocedure doorlopen. Die procedure leidt dan tot de beslissing of de asielzoeker al dan niet als vluchteling erkend wordt of kan genieten van subsidiaire bescherming. Alle brochures over de asielprocedure vindt u op de website van het CGVS.

Bij de asielprocedure komen verschillende instanties te pas:

Het overgrote deel van de asielzoekers wordt na de asielprocedure niet erkend als vluchteling, maar raakt uitgeprocedeerd. Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen een uitwijzingsbevel en moeten het land verlaten.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten