De Belgische identiteitskaart op reis

Vanaf 12 jaar

De elektronische identiteitskaart (eID) geldt als reisdocument in de landen van de Europese Unie, in enkele buurlanden van de EU alsook in een beperkt aantal verder gelegen toeristische bestemmingen.

Kinderen van 0 tot 11 jaar

Om buiten België te reizen moeten kinderen die jonger zijn dan 12 jaar over officiële documenten beschikken, zoals de Kids-ID of een paspoort. Die documenten vraagt u aan bij het gemeentebetuur. 

Als het kind alleen reist of met één van beide ouders kan een ouderlijke toestemming bovendien nodig zijn.

Bent u Belg, dan kunt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken nagaan welke documenten u nodig hebt naargelang van uw bestemming, uw leeftijdscategorie en de duur en het doel van uw reis. 

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten