Kinderen

Tijdens de zwangerschap kunt u al verschillende voorbereidingen treffen, want bij een geboorte hoort heel wat administratie. De Belgische overheid voorziet ook in financiële steun voor een geboorte en voor de opvoeding van kinderen onder de vorm van kraamgeld en kinderbijslag.

En als er zich problemen voordoen binnen het gezin, of er zijn vragen of twijfels in verband met de opvoeding van kinderen, dan zijn er heel wat instanties beschikbaar die kunnen zorgen voor hulp en advies. In België zijn ook verschillende vormen van pleegzorg mogelijk.

U kunt ook kiezen voor adoptie.