Adoptie

Om in België wettelijk erkend te worden als ouder van een kind dat in het buitenland werd geadopteerd en om die adoptie te laten registreren, moet u bij de Federale Centrale Autoriteit van de federale overheidsdienst Justitie een verzoek tot erkenning indienen.