Geboorte

Een geboorte is een heel unieke gebeurtenis. Het zorgt voor een grote verandering in het leven van de ouders. Het is belangrijk om goed na te gaan wat er allemaal komt bij kijken.

Zo moet er bijvoorbeeld heel wat administratie gebeuren voor en na de geboorte. U moet de geboortepremie en de kinderbijslag aanvragen, het verlof (moederschapsverlof, vaderschapsverlof, meemoederschap…) regelen en, indien nodig, een verklaring van erkenning van het kind doen.

Na de bevalling moet u bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar uw kind geboren is, of in de kraamkliniek aangifte doen van de geboorte.

In deze rubriek vindt u informatie en heel wat nuttige links.