Erkenning van een kind

De erkenning is een authentieke akte waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en een kind.

Deze procedure wordt beheerst door het recht van de staat waarvan de ouder de nationaliteit heeft op het ogenblik van de erkenning.

Volgens het Belgisch recht, behalve in uitzonderlijke gevallen, kan u wanneer u niet met de moeder gehuwd bent een erkenningsprocedure opstarten. Als de vader gehuwd is en een kind erkent van een vrouw waarmee hij niet gehuwd is dan wordt de echtgenote/echtgenoot van de vader verwittigd.

De erkenning gebeurt bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente of bij een notaris.

Met de toestemming van de moeder kan de erkenning als volgt plaatsvinden:

  • voor de geboorte. De wet voorziet hiervoor geen minimumzwangerschapstermijn. U heeft enkel een attest van een arts nodig dat de zwangerschap bevestigt en dat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt. 
  • bij de geboorteaangifte zelf.

Na de geboorte is er in de meeste gevallen geen tijdslimiet. Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten de ouder ten opzichte van wie de afstamming vastgesteld wordt en het kind beiden hun toestemming geven. Om een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige te erkennen volstaat de toestemming van het kind.

Wanneer er geen akkoord is over de erkenning kan een proces worden aangespannen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten