Geboorte in het buitenland

Aangifte

Als een Belgisch kind geboren wordt in het buitenland dan moet die geboorte aangegeven worden bij:

  • de lokale overheid 
  • de Belgische ambassade of het Belgische consulaat

De lokale overheid zal de geboorteakte opmaken. Als dit niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of het Belgische consulaat de akte opmaken.

Een buitenlandse geboorteakte overschrijven in België

U laat de buitenlandse geboorteakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen.

Als de geboorteakte niet overgeschreven is in België moet u de uittreksels in het buitenland opvragen. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

De akte mag overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand van uw woonplaats in België.

Om een buitenlandse geboorteakte in België over te schrijven moet de akte eerst erkend worden in België.

Een buitenlandse geboorteakte in België laten erkennen

Een buitenlandse geboorteakte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

  • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening dat document.
  • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in Nederlands, Frans of Duits. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.
  • De handtekening van een buitenlandse beëdigde vertaler moet ook gelegaliseerd worden.

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers krijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de site van de FOD Buitenlandse Zaken:

U kunt ook altijd contact opnemen met:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten