Gezinsplanning

Voorbehoedsmiddelen

Er bestaan verschillende doeltreffend technieken voor geboorteregeling. De hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt noemt men voorbehoedsmiddelen of anticonceptiemiddelen. Maar zelfs met het beste voorbehoedsmiddel kan het fout lopen als u het niet goed verdraagt of het verkeerd gebruikt.

Voor begeleiding en advies over voorbehoedsmiddelen raadpleegt u het best uw huisarts of uw gynaecoloog.

U woont in Vlaanderen of u bent een Nederlandstalige Brusselaar? Dan kunt u ook terecht bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Als u in Wallonië woont of u bent een Franstalige Brusselaar, dan kunt u terecht bij een Centre de planning familial.

Die centra beschikken over dokters, psychologen, maatschappelijk assistenten, juristen …
U kunt er altijd terecht met al uw vragen over geboorteregeling, uw gevoelsleven, seksuele opvoeding, seksueel overdraagbare ziekten, ongewenste zwangerschap …

Vruchtbaarheid

Partners die problemen hebben om kinderen te krijgen kunnen het best een dokter raadplegen om na te gaan of er geen vruchtbaarheidsproblemen zijn.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor een medisch geassisteerde zwangerschap. De meest bekende zijn:

  • medicinale behandeling 
  • operatieve ingreep 
  • KI of 'kunstmatige inseminatie' 
  • IVF of 'in-vitrofertilisatie' 
  • ICSI of 'intracytoplastische sperma-injectie' 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw huisarts of gynaecoloog, die u kan doorverwijzen naar specialisten.

Bij sommige ingrepen betaalt het ziekenfonds een deel van de medische kosten terug. Voor informatie over de terugbetalingsregelingen raadpleegt u best uw ziekenfonds.

Voor meer informatie:

Abortus

Elke vrouw die geconfronteerd wordt met een ongeplande zwangerschap, heeft het recht om een abortus of vrijwillige zwangerschapsafbreking te vragen. In België is deze ingreep wettelijk toegestaan, ze gebeurt in een ziekenhuis of in een abortuscentrum.

Behalve bij ernstige medische problemen, moet de abortus gebeuren voor het einde van de twaalfde week na de bevruchting. Dus veertien weken na de laatste maandstonden.

Er zijn verschillende methoden om een zwangerschap te beëindigen:

  • de medicamenteuze zwangerschapsafbreking (tot 8 weken zwangerschap)
  • de zuigcurettage

De keuze van de methode hangt vooral af van de fase waarin de zwangerschap verkeert.

Als u zwanger bent en u twijfelt of u het kind wilt houden, dan moet u zo snel mogelijk een dokter raadplegen. Hij of zij kan u adressen geven van erkende abortuscentra en ziekenhuizen die abortus uitvoeren.

Voor meer informatie over Nederlandstalige abortuscentra kunt u zich wenden tot LUNA, de overkoepelende vereniging van nederlandstalige abortuscentra
www.abortus.be

Voor meer informatie over Franstalige abortuscentra kunt u zich wenden tot:
GACEHPA (Groupe d’action des centres extrahospitaliers pratiquant l’avortement)
www.gacehpa.be
02 502 72 07

FCPF-FPS (Fédération des xentres de planning familial des FPS, Femmes prévoyantes socialistes)
www.planningsfps.be
02 515 17 68

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten