Kraamgeld en kinderbijslag

Een geboorte geeft recht op kraamgeld en een adoptie op een adoptiepremie.
 
Bijna elk kind dat in België woont, heeft recht op kinderbijslag.  Soms is er recht op een toeslag bij de kinderbijslag. Dat geldt voor kinderen met een handicap of een aandoening en kinderen van sommige personen met een handicap, invaliden, gepensioneerden en langdurig werklozen. De kinderbijslag wordt ook verhoogd voor sommige eenoudergezinnen.