Pleegzorg

Wat is pleegzorg?

Pleeggezinnen nemen voor een bepaalde periode de verzorging op van een persoon die niet bij zijn eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Er is een onderscheid tussen pleegkinderen en pleeggasten:

  • Een pleegkind is een minderjarige die in een pleeggezin woont. Het gaat hier om kinderen van wie de ouders het moeilijk hebben om voor hen te zorgen. De pleegouders nemen dan voor een bepaalde periode de verzorging en de opvoeding van de kinderen over van hun ouders.
  • Een pleeggast is een volwassene die in een pleeggezin woont of zelfstandig woont met ondersteuning van een pleeggezin. Het gaat hier om mensen met een handicap of een psychiatrisch probleem.

Naast de opvang in pleeggezinnen bestaat er ook opvang in tehuizen, internaten, projecten 'Begeleid Wonen' …

Soorten pleegzorg

Pleegzorg kan zeer veel verschillende vormen aannemen:

  • Pleegzorg duurt zo lang als nodig is. Meestal tot de problemen die zich in het oorspronkelijke gezin stelden opgelost zijn. De opvang is mogelijk voor enkele dagen, maar ook voor jaren.
  • Pleegzorg kan vrijwillig zijn of opgelegd worden. Alleen een jeugdrechter kan pleegzorg opleggen. Meer informatie over de jeugdrechtbank
  • Pleegzorg waarbij de pleegouders zorgen voor een familielid noemen we familiale pleegzorg.
  • Pleegzorg waarbij pleegouders zorgen voor iemand uit hun omgeving (een buurkind, een leerling op school …) noemen we sociale netwerkpleegzorg.
  • Als de pleegouders op voorhand hun pleegkind of pleeggast niet kenden spreken we van bestandspleegzorg. Diensten voor pleegzorg zoeken namelijk een pleeggezin uit hun 'bestand'.
  • Gezinsondersteunende pleegzorg is een vorm van pleegzorg waarbij de ouders zelf contact opnemen met een dienst voor pleegzorg, bijvoorbeeld wanneer zij om een bepaalde reden moeilijk voor hun kinderen kunnen zorgen. Tijdens de periode van pleegzorg krijgen zij de kans om hun situatie aan te pakken. Gezinsondersteunende pleegzorg werkt preventief en duurt meestal maar enkele maanden.

Hoe kunt u pleegouder worden?

Om pleegouder te worden, moet u eerste contact opnemen met een dienst voor pleegzorg.

Op www.pleegzorgvlaanderen.be onder de rubriek 'Diensten voor pleegzorg' vindt u alle adressen van pleegzorgdiensten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel.
Op www.familledaccueil.be (fr) onder de rubriek 'Liste des services de placement familial' vindt u alle adressen van pleegzorgdiensten in Wallonië en Franstalig Brussel.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten