U bent hier

Gezinsproblemen

Relatiegeluk is een heel belangrijk element in ons leven. Het welzijn van de mens wordt er in sterke mate door bepaald. Er zijn verschillende factoren die het relatiegeluk bevorderen. Een goede communicatie is bijvoorbeeld zeer belangrijk. Met een open communicatie binnen een relatie en bereidheid om naar elkaar te luisteren kunnen al veel conflicten vermeden worden.

Relationele moeilijkheden

Een goede partnerrelatie opbouwen verloopt niet altijd even gemakkelijk. Elke relatie maakt wel eens moeilijke tijden door. Conflicten binnen een relatie kunnen veel verschillende oorzaken hebben:

 • een vertrouwensbreuk 
 • seksuele problemen 
 • financiële problemen 

Partners met relatieproblemen kunnen altijd hulp vinden bij:

Schuldenproblemen

Mensen met schuldenproblemen kunnen een erkende dienst voor schuldbemiddeling raadplegen. Schuldbemiddelaars begeleiden mensen om hun financiële situatie weer overzichtelijk te maken. Ze bemiddelen ook tussen de schuldeiser en de persoon met schulden en ze zoeken mee naar haalbare oplossingen. Voor schuldbemiddeling kunt u terecht bij het plaatselijke OCMW, CAW of bij een advocaat die erkend is als schuldbemiddelaar.

Geweld binnen de relatie

Geweld tussen echtgenoten of partners komt voor in alle lagen van de maatschappij. Het is een onderwerp dat voor veel slachtoffers moeilijk bespreekbaar is.

Geweld is een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van één van de partners of ex-partners dat erop gericht is de ander te controleren en te domineren. Het kan gaan om agressie, bedreigingen of geweldplegingen op verschillende terreinen:

 • psychisch 
 • fysiek 
 • seksueel 
 • economisch

Partnergeweld lijkt dikwijls een moeilijk op te lossen probleem. De slachtoffers denken vaak dat ze nergens terecht kunnen. Vrouwen die hun partner willen verlaten hebben vaak ook veel te verliezen. Financiële of materiële aspecten vormen vaak de grootste belemmeringen.

In België zijn er heel wat instellingen die steun en bescherming bieden aan slachtoffers van partnergeweld. Slachtoffers kunnen altijd een beroep doen op:

 • vluchthuizen 
 • praatgroepen 
 • psychosociale hulp 

Voor informatie of hulpverlening

Als u slachtoffer of getuige bent van geweld in de partnerrelatie kunt u altijd terecht bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. U kunt ook bellen naar het noodnummer 101 (politie).

Kindermishandeling

Kindermishandeling omvat elke situatie waarbij het kind slachtoffer is van bedreigende en/of gewelddadige handelingen van lichamelijke, psychische of seksuele aard. Er zijn verschillende soorten kindermishandeling:

 • Lichamelijke mishandeling: zichtbare of onzichtbare letsels toebrengen, zoals blauwe plekken, brandwonden, breuken, hoofdletsels …
 • Emotionele mishandeling: het kind pesten, bedreigen, achterstellen, isoleren, aantrekken en weer afstoten, kleineren ...
 • Lichamelijke verwaarlozing: onvoldoende voorzien in de basisbehoeften van het kind zoals kleding, voeding, hygiëne, medische, verzorging, slaap …
 • Emotionele verwaarlozing: onvoldoende aandacht, genegenheid, liefde, bevestiging, warmte … geven aan het kind
 • Seksueel misbruik: een kind zodanig onder druk zetten dat het niet durft weigeren om seksuele handelingen te verrichten of te ondergaan.
 • Incest: een specifieke vorm van seksueel misbruik. Het gaat om seksuele handelingen tussen het kind en bloedverwanten tot de derde graad. Dat zijn ouders, broers en zussen en ooms en tantes. Ook seksuele handelingen met stiefouders en stiefbroers of –zussen worden tot incest gerekend.

Het is verplicht om een minderjarige die in ernstig gevaar verkeert rechtstreeks of via een instelling te helpen, anders kunt u beschuldigd worden van het niet verlenen van bijstand aan een persoon in nood.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om kindermishandeling te melden: