De nietigverklaring van een huwelijk

Wat is een nietigverklaring?

De nietigverklaring van het huwelijk betekent dat het huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan. Een nietigverklaring wordt uitgesproken door de rechtbank.

Geldige redenen voor een nietigverklaring

Er bestaan uiteenlopende redenen om een huwelijk nietig te verklaren:

 • De toestemming van de echtgenoten ontbrak.
 • Een minderjarige huwde zonder dat de leeftijdsvoorwaarde werd opgeheven. Vanaf het ogenblik dat de betrokken partner of beide partners gedurende zes maanden achttien jaar zijn, kan de nietigverklaring niet meer geëist worden.
 • Het huwelijk is voltrokken ondanks het bestaan van een huwelijksbeletsel wegens verwantschap.
 • Er is sprake van bigamie.
 • De echtgenoten zijn het huwelijk opzettelijk in het buitenland aangegaan om zich te onttrekken aan de Belgische wettelijke huwelijksvoorwaarden.
 • Het huwelijk is voltrokken door een onbevoegde ambtenaar.
 • Het huwelijk is niet in het openbaar voltrokken.
 • Het gaat om een schijnhuwelijk of een gedwongen huwelijk.

Wie kan nietigverklaring eisen?

Een nietigverklaring kan geëist worden door:

 • de echtgenoten zelf 
 • alle belanghebbenden 
 • het openbaar ministerie

Bij een gebrekkige toestemming kan alleen de echtgenoot die het slachtoffer is van de inbreuk de nietigverklaring eisen.

Schijnhuwelijk

Bij een schijnhuwelijk heeft minstens één van de echtgenoten de intentie om verblijfsrecht in België te verwerven. Wanneer personen er in slagen om een schijnhuwelijk af te sluiten, dan kan de rechtbank dat schijnhuwelijk nadien nietig verklaren.

Deze nietigverklaring kan ernstige gevolgen hebben. De betrokken personen kunnen veroordeeld worden tot aanzienlijke gevangenisstraffen of geldboeten.
Voor meer informatie over de nietigverklaring van een huwelijk kunt u terecht bij een advocaat.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten