Het huwelijkscontract

Wat is een huwelijkscontract?

Het huwelijkscontract is een akte waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel kunnen regelen. Deze akte moet opgemaakt worden door een notaris.
In het contract kunnen zij:

  • de economische en financiële betrekkingen tussen elkaar vastleggen 
  • de eigendom van goederen bewijzen 
  • bepalen hoe zij de goederen beheren

Echtgenoten zijn niet verplicht om een huwelijkscontract af te sluiten. Als er geen huwelijkscontract is, is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing.

Echtgenoten kunnen er ook voor kiezen om het wettelijk stelsel als algemeen principe te nemen binnen het huwelijk, en via een huwelijkscontract enkele specifieke regelingen te treffen.

Wie een huwelijkscontract heeft afgesloten, moet dat bij de aangifte van het huwelijk meedelen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De toekomstige echtgenoten moeten dan een getuigschrift voorleggen van de notaris die het contract heeft opgesteld. 

Een vaak voorkomend voorbeeld

Stel dat u wilt gaan trouwen. Uw toekomstige partner is eigenaar van een bouwgrond waarop u gezamenlijk een woning wilt bouwen. In deze situatie is het raadzaam een huwelijkscontract te sluiten. In dat contract kunt u overeenkomen dat de bouwgrond gemeenschappelijk bezit wordt.

Als de bouwgrond eigendom blijft van uw partner, dan zal de woning die u daarop bouwt ook zijn of haar eigendom worden, ook al betaalt u samen voor de woning.

Als een bouwgrond in het gemeenschappelijke vermogen zit, dan zal hij bij een echtscheiding tussen u en uw partner verdeeld worden.
Het kan zijn dat uw partner, die oorspronkelijk eigenaar was van de bouwgrond, daar niet akkoord mee gaat. In dat geval kunt u een clausule laten opnemen in het huwelijkscontract die bepaalt dat bij echtscheiding de waarde van de bouwgrond volledig toekomt aan de partner die hem inbracht.

Meer informatie op www.notaris.be

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten