U bent hier

Het stelsel van scheiding van goederen

Twee vermogens

Het stelsel van scheiding van goederen verdeelt de bezittingen van de echtenoten in twee vermogens:

  • het vermogen van de ene echtgenoot 
  • het vermogen van de andere echtgenoot

Onder dit stelsel blijven de echtgenoten financieel volledig onafhankelijk van elkaar. Hun inkomen blijft hun eigen bezit.

Dat wil niet zeggen dat echtgenoten niets samen kunnen bezitten als ze trouwen onder het stelsel van scheiding van goederen. De goederen die ze samen hebben, zijn niet gemeenschappelijk maar 'onverdeeld'.

Eigen goederen

Bij een scheiding van goederen zal het geld op de bankrekeningen van een echtgenoot volledig zijn of haar persoonlijke bezit blijven.

De wagen die ingeschreven staat op naam van een echtgenoot, behoort hem of haar alleen toe.
Hetzelfde geldt voor alle andere zaken die de echtgenoten tijdens het huwelijk aankopen: wie de goederen betaalt, wordt er ook eigenaar van.

Onverdeelde goederen

Aankopen waarvan geen facturen bestaan of waarvan de huwelijkspartners op geen enkele manier kunnen bewijzen dat ze hun persoonlijke eigendom zijn, worden verondersteld voor de helft toe te behoren aan beide echtgenoten. Hetzelfde geldt voor geld op gezamenlijke bankrekeningen.

Bij een echtscheiding of overlijden zullen de echtgenoten alleen de onverdeelde goederen moeten verdelen. De goederen die op naam staan van de ene of van de andere echtgenoot moeten zij niet verdelen.

Wat als één van de echtgenoten geen inkomen heeft?

Een echtgenoot die geen inkomen heeft, beschikt ook niet over eigen geld. Bijgevolg kan hij of zij ook geen goederen voor zichzelf verwerven. Dat kan pijnlijk zijn bij een echtscheiding of bij het overlijden van een echtgenoot die wel een inkomen heeft.

Daarom maken echtgenoten in dit geval vaak een huwelijkscontract op waarin zij vastleggen dat de verdienende partner zijn inkomen moet delen door bijvoorbeeld geld op een gemeenschappelijke bankrekening te plaatsen.


Voor meer informatie over de huwelijksstelsels kunt u terecht bij een notaris.