Samenwonen beëindigen

Het wettelijk samenwonen eindigt:

  • automatisch door het huwelijk of het overlijden van een van de partners 
  • vrijwillig door een gezamenlijke of een eenzijdige verklaring. Deze schriftelijke verklaring dient u in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente. U krijgt een ontvangstbewijs.

De verklaring vermeldt:

  • de datum van de verklaring 
  • de naam, de voornamen, de geboorteplaats en –datum van de samenwonenden 
  • de handtekening van beide partijen of van de partij die eenzijdig de verklaring aflegt 
  • de woonplaats van beide partijen 
  • de wil om een einde te maken aan de wettelijke samenwoning

De meeste gemeenten beschikken over een modelverklaring om het wettelijk samenwonen te beëindigen.

 

Voor informatie over de administratieve procedure voor het beëindigen van het wettelijk samenwonen, kunt u zich wenden tot de dienst burgerlijke stand van uw gemeente.

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten