Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk.

De vormen van echtscheiding zijn:

  • De echtscheiding door onderlinge toestemming 
  • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Voor echtscheidingen is de familierechtbank bevoegd.

Alvorens een rechtsvordering in te stellen of tijdens de echtscheidingsprocedure kunt u met de hulp van een neutrale derde steeds een beroep doen op bemiddeling.

Voor meer informatie over de echtscheiding: