U bent hier

Feitelijke scheiding

Wat is een feitelijke scheiding?

Het begrip feitelijke scheiding is niet in de wet gedefinieerd. Het recht houdt er echter op verschillende gebieden rekening mee, zoals bijvoorbeeld op fiscaal vlak of op het vlak van sociale zekerheid (ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, werkloosheid, pensioen, arbeidsongevallen, beroepsziekten).

Een feitelijke scheiding is een toestand waarbij de echtgenoten de samenwoningplicht niet meer nakomen. Het huwelijk blijft echter wel voortbestaan.

Voor wettelijk samenwonenden duurt de feitelijke scheiding zolang de wettelijke samenwoning geen einde heeft genomen door een verklaring in die zin bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Een koppel kan als gevolg van een geschil of niet gescheiden wonen. Een kortstondige verwijdering van de gezinswoning, bijvoorbeeld om beroepsredenen, is geen feitelijke scheiding.

De feitelijke scheiding biedt een oplossing voor koppels die uit elkaar willen gaan, maar die niet direct een echtscheiding of het einde van de wettelijke samenwoning overwegen. Het initiatief van de feitelijke scheiding kan uitgaan van één of van beide partners.

Op fiscaal vlak worden feitelijk gescheiden partners als alleenstaanden beschouwd. Naargelang van het soort belasting en het huwelijksstelsel kan de belastingadministratie u echter in bepaalde gevallen het bedrag van de door uw partner verschuldigde belasting eisen.