Feitelijke scheiding

Echtgenoten zijn feitelijk gescheiden wanneer ze niet meer samenwonen. Het huwelijk blijft echter wel voortbestaan. Voor wettelijk samenwonenden is het principe hetzelfde.

De feitelijke scheiding biedt een oplossing voor koppels die uit elkaar willen gaan, maar die niet direct een echtscheiding of het einde van de wettelijke samenwoning overwegen. Het initiatief van de feitelijke scheiding kan uitgaan van één of van beide partners.

Dit soort scheiding is niet wettelijk gedefinieerd. Het recht houdt er echter wel op verschillende vlakken rekening mee, zoals bijvoorbeeld op fiscaal vlak of op het vlak van de sociale zekerheid (ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, werkloosheid, pensioen, arbeidsongevallen, beroepsziekten).

Meer informatie over: