Erven

Uw nalatenschap op voorhand regelen

Wat gebeurt er met uw bezittingen na uw overlijden? Mensen staan er doorgaans niet graag bij stil. Maar het is vaak beter om er even over na te denken.

Het kan interessant zijn om uw nalatenschap op voorhand te regelen bij een notaris. Hij of zij kan bijvoorbeeld een testament voor u opmaken.
Of misschien wenst u uw bezittingen bij leven al te verdelen onder de vorm van schenkingen? Een notaris kan u in al deze gevallen met raad en daad bijstaan om uw nalatenschap te regelen.

Een erfenis ontvangen

Als u een erfenis ontvangt dan moet u daar belastingen op betalen. Deze belasting noemt men de 'successierechten' en zijn ten bate van de Gewesten.

Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van:

  • de graad van verwantschap met de overledene 
  • het tarief van het Gewest waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had

Wanneer u te maken krijgt met een erfenis kan een notaris u helpen.

Een schenking ontvangen

Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker dadelijk en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed. Deze schenking is ten gunste van een begiftigde die de schenking moet aanvaarden.

Elke schenking is normaalgezien onderworpen aan een belasting. Deze belasting noemt men 'schenkingsrechten'. Deze zijn ten bate van de Gewesten.

Wanneer u te maken krijgt met een schenking kan een notaris u helpen.

Voor gedetailleerde informatie over de mogelijkheden van een nalatenschap raadpleegt u het best een notaris.

Raadpleeg ook de rubriek 'Nalatenschap' op de website van de FOD Financiën.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten