Overlijden in het buitenland

Aangifte

Als een Belg in het buitenland overlijdt dan moeten de volgende instanties in het betreffende land verwittigd worden:

  • de lokale overheid 
  • de Belgische ambassade of het Belgische consulaat

De lokale overheid zal de overlijdensakte opmaken. Als dit niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of het Belgische consulaat de akte opmaken.

Hulp bij een overlijden van een familielid in het buitenland

De FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade of het consulaat kunnen de nodige informatie geven en helpen bij de repatriëring van het stoffelijk overschot en van de persoonlijke bezittingen.

Een buitenlandse overlijdensakte overschrijven in België

U laat de buitenlandse overlijdensakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen.

Als de overlijdensakte niet overgeschreven is in België moet u de uittreksels of afschriften opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

U mag de akte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België.

Om een buitenlandse overlijdensakte over te schrijven in België moet de akte eerst erkend worden in België.

Een buitenlandse overlijdensakte in België laten erkennen

Een buitenlandse overlijdensakte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

  • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening dat document.
  • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in Nederlands, Frans of Duits. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

De handtekening van een buitenlandse beëdigde vertaler moet ook gelegaliseerd worden.

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers krijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten