Sociale steun

Veel mensen kunnen niet zelf opkomen voor hun rechten wegens:

  • ziekte 
  • invaliditeit 
  • kansarmoede 
  • ouderdom 
  • lage scholingsgraad 

Ons sociaal zekerheidssysteem voorziet daarom in een zeer ruim aanbod aan sociale steun, want iedere inwoner van België heeft recht op: 

  • goede gezondheidszorgen 
  • huisvesting 
  • voldoende financiële middelen 
  • werkverschaffing 
  • degelijk onderwijs 

Meer informatie op de site van de Sociale zekerheid