Personen met een handicap

De federale overheid kent financiële tegemoetkomingen toe aan personen met een handicap die niet over voldoende inkomsten beschikken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Deze tegemoetkomingen zijn:

  • de inkomensvervangende tegemoetkoming 
  • de integratietegemoetkoming 
  • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 
  • verhoogde kinderbijslag

Personen met een handicap hebben ook recht op sociale en fiscale voordelen:

  • een belastingvermindering 
  • de toegang tot sociale huisvesting 
  • de parkeerkaart 

Om deze soort sociale bijstand te ontvangen moeten personen met een handicap aan bepaalde voorwaarden voldoen en een aanvraag indienen.

Uitgebreide informatie over al deze onderwerpen en meer vindt u op:

handicap.belgium.be

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten