Gewaarborgde inkomens

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Ouderen met een verminderde zelfredzaamheid kunnen recht hebben op een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kadert binnen de tegemoetkomingen voor gehandicapte personen.

Door de zesde staatshervorming behoort THAB tot de bevoegdheid van de gemeenschappen of gewesten.

Vlaanderen

Sinds 1 januari 2017 heeft Vlaanderen de bevoegdheid ook in de praktijk overgenomen. U vindt alle informatie en een formulier voor de aanvraag op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.  

Duitstalige Gemeenschap en Waals Gewest

In de toekomst zullen ook de Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest de bevoegheid THAB in de praktijk overnemen. Als u op hun grondgebied woont dan kunt u meer informatie vinden en een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid.  

Inkomensgarantie voor ouderen of IGO

De IGO of inkomensgarantie voor ouderen is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Zodra u 65 jaar bent, onderzoekt de Federale Pensioendienst (FPD)  automatisch of u recht heeft op de IGO.
Het recht op deze financiële bijstand wordt ook automatisch onderzocht als u een uitkering voor gehandicapten ontvangt of het leefloon trekt.

Meer informatie over de IGO op de website van de Federale Pensioendienst.

De zorgverzekering

De niet-medische kosten bij ouderen kunnen hoog oplopen. Daarom heeft de Vlaamse regering in 2001 de zorgverzekering ingevoerd. Deze zorgverzekering bestaan niet in Wallonië.

Vanaf de leeftijd van 26 jaar zijn alle personen, in Vlaanderen gedomicilieerd, verplicht een bijdrage te leveren om het stelsel te financieren.

Zware zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden en bewoners van een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis (RVT) of een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) kunnen een aanvraag indienen.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kunt u zich vrijblijvend aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering.

Als u zorgbehoevend bent, leest u op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming of u recht heeft op een tegemoetkoming, en hoe u zich moet aansluiten bij een erkende zorgkas. U kunt er een aanvraagformulier invullen voor mantel- en thuiszorg of voor residentiële zorg.

Voor informatie over thuishulp en thuiszorg kunt u terecht bij uw huisarts, uw ziekenfonds of het OCMW van uw gemeente.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten