Homeopathie

Homeopathie is een behandelingsmethode die in de achttiende eeuw is ontwikkeld door de Duitse arts Hahnemann. De behandeling berust op twee principes:

 • Het gelijksoortigheidsbeginsel stelt dat een stof die bij gezonde personen bepaalde symptomen kan veroorzaken, patiënten met dezelfde symptomen kan genezen. De stof moet dan worden toegediend in zeer zwakke, verdunde en door schudden gepotentieerde doses.
 • Het principe van de individualisatie zegt dat een homeopathische arts rekening moet houden met alle specifieke symptomen van de patiënt en diens ziektebeeld moet vergelijken met de homeopathische behandeling. De behandeling wordt gekozen op grond van de reactie van de zieke als individu en niet op grond van de ziekte. Om die reden staat er op het etiket van veel homeopathische geneesmiddelen geen indicatie aangegeven.
   

 

Bereiding

Homeopathische geneesmiddelen worden bereid op basis van een zogenaamde oertinctuur, een stof die doorgaans verdund en gepotentieerd is. Oertinctuur kan van dierlijke, plantaardige, minerale of chemische oorsprong zijn.

Homeopathische geneesmiddelen worden in verschillende vormen bereid. Voorbeelden zijn:

 • tubes met granulen
 • doses met globulen
 • capsules
 • druppels
 • tabletten
 • poeders
 • zetpillen
 • zalven

Zoals elke behandelingswijze heeft homeopathie beperkingen. Voor sommige aandoeningen is een homeopathische behandeling niet voldoende. In zulke gevallen wordt een homeopathisch geneesmiddel vaak voorgeschreven als aanvulling op een klassieke behandeling.

 

Wettelijke bepalingen

Homeopathische geneesmiddelen moeten worden gefabriceerd door erkende bedrijven of door een apotheker. Alleen apotheken mogen homeopathische geneesmiddelen verkopen.
Homeopathische geneesmiddelen die in België op de markt worden gebracht, moeten gemeld worden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, dat de middelen onderwerpt aan een procedure van  registratie of vergunning voor het op de markt brengen. Voor ze in de handel komen, moeten ze aan strenge normen beantwoorden.

Meer informatie over de registratie, autorisatie en notificatie van homeopathische middelen

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten