Drugs en verslaving

Zowel illegale als legale drugs (tabak, alcohol, psychotrope geneesmiddelen) zijn psychoactieve stoffen: ze beïnvloeden de wijze waarop iemand zich voelt en gedraagt. Deze drugs hebben een negatieve invloed op de gezondheid. Bovendien kunnen ze de volgende soorten verslaving (of 'afhankelijkheid') veroorzaken:

  • lichamelijke verslaving, waarbij onthouding van de drug tot verschillende lichamelijke klachten leidt
  • psychologische verslaving, waarbij onthouding ertoe leidt dat de gevoelens van onbehagen die aan de basis van het druggebruik lagen, opnieuw verschijnen

Zo kunnen sociale problemen (werk, gezin, …) aan de basis liggen van het gebruik van drugs.

In België zijn de gemeenschappen bevoegd voor het drugpreventiebeleid. De federale overheid heeft maatregelen genomen om de gebruiker en volksgezondheid te beschermen, en overlast voor de omgeving te voorkomen. De maatregelen zijn vooral gericht op:

  • de bescherming van minderjarigen
  • de controle op de toegang tot sommige geneesmiddelen
  • de strijd tegen roken
  • de verkeersveiligheid
  • een gediversifieerd aanbod van zorgverlening