Risico’s van alcohol

Het verbruik van bier, wijn, sterkedrank of andere alcoholhoudende dranken is wijdverspreid. Toch blijft alcohol een toxische stof.

Meer informatie op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) vertelt u meer over de risico’s van rijden onder invloed.

Tal van erkende verenigingen verstrekken informatie en stellen een begeleiding voor aan personen met een alcoholprobleem, zoals: