U bent hier

Alcohol: risico's

Het gebruik van bier, wijn, sterkedrank en andere alcoholhoudende dranken is wijdverspreid. Toch blijft alcohol een toxische stof die de kans verhoogt op gezondheidsproblemen zoals:

  • ongevallen  (met inbegrip van verkeersongevallen)
  • problematisch drankgebruik of verslaving
  • hart- en vaatziekten
  • aandoeningen van de lever
  • dementie

Bij kinderen jonger dan twaalf kan alcohol zelfs onherstelbare schade toebrengen aan de zich ontwikkelende hersenen.

Meer informatie op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu