Tabak: risico's

Tabak is een groot probleem voor de volksgezondheid. Roken, maar ook passief roken, veroorzaakt hart- en vaatziekten, beroerten, longemfyseem, kanker en andere gezondheidsproblemen. Elk jaar sterven
20 000 Belgen aan de gevolgen van tabaksrook.

De overheid doet er alles aan om tabaksgebruik en de schadelijke gevolgen ervan te voorkomen en te verminderen.

Om te stoppen met roken of uw tabaksgebruik te verminderen, kunt u contact opnemen met Tabakstop.

Voor meer informatie over tabaksproducten en tabaksgebruik alsook over de wettelijke maatregelen op dat vlak kunt de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu raadplegen.