Additieven in voeding

Additieven zijn stoffen die bewust aan levensmiddelen zijn toegevoegd om het fabricageproces te vereenvoudigen, of het uitzicht, de smaak, de bewaring ... te verbeteren.

Soorten additieven

Een additief kan het product zijn van chemische synthese. Ook kan het worden getrokken of afgeleid uit planten, dierlijke bronnen of mineralen.

De belangrijkste soorten additieven zijn:

 • kleurstoffen
 • bewaarmiddelen
 • antioxidanten
 • emulgatoren
 • geleermiddelen
 • verdikkingsmiddelen
 • smaakversterkers
 • zoetstoffen

Toegelaten additieven

Additieven zijn gereglementeerd op Europees niveau volgens het principe van een positieve lijst. Alleen de additieven die op die lijst staan zijn toegelaten. Dat betekent echter niet dat ze in alle levensmiddelen mogen worden verwerkt: zoetstoffen zijn bijvoorbeeld verboden in babyvoeding.

Additieven die worden gebruikt in de bereiding van een product moeten op het etiket vermeld staan. Dat gebeurt met een code die bestaat uit de hoofdletter E en een reeks cijfers, of met de naam van het additief. Ook de categorie waartoe het additief behoort, moet worden vermeld.

Raadpleeg de lijst met toegelaten additieven en hun referentie
Verordening 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven

Risico's voor de gezondheid?

De European Food Safety Authority (EFSA) beoordeelt de risico's van additieven in voeding:

 • Elk additief wordt onderworpen aan toxicologisch onderzoek. Het gebruik ervan is alleen toegestaan als het in de voorziene omstandigheden geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de consument.
 • Voor sommige additieven is een Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) vastgesteld. Door bovengrenzen voor de consumptie vast te leggen en het gebruik te beperken tot bepaalde groepen levensmiddelen, probeert men ervoor te zorgen dat de consument de ADI niet overschrijdt, zelfs als hij verschillende voedingsmiddelen met additieven gebruikt.
 • Additieven moeten voldoen aan zuiverheidscriteria.


Slechts een paar additieven (zoals sulfieten: codes E220 tot E228) kunnen bij sommige mensen een uitzonderlijke overgevoeligheid veroorzaken. Voor die additieven gelden daarom bijkomende etiketteringsregels.

Meer informatie over additieven vindt u op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en op de site van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten