Woonomgeving en gezondheid

U beschouwt uw woning terecht als een plaats waar u tot rust komt. Reden te meer dan ook om ervoor te zorgen dat zij voldoet aan elementaire sanitaire vereisten zodat u in goede gezondheid blijft.

Onze zittende levenswijze, de betere isolatie van onze woningen en het groeiend aantal chemische producten zorgen ervoor dat wij steeds meer blootgesteld worden aan luchtvervuiling binnenshuis.

Sommige mensen ontwikkelen dan ook gemakkelijker:

  • aandoeningen van de luchtwegen (waaronder astma)
  • huidontstekingen
  • spijsverteringsproblemen
  • gezichts-, gehoor- of reukstoornissen

Deze chronische aandoeningen bemoeilijken het dagelijks leven.

De invloed van de woonomgeving op onze gezondheid neemt soms nog ernstigere vormen aan met neurologische stoornissen of tumoren en kankergevallen als gevolg. 

Ongeacht of u eigenaar of huurder bent, uw woning moet voortaan voldoen aan een aantal vereisten op het vlak van veiligheid en gezondheid die vermeld staan in de wooncode van uw streek.

Meer info over de huisvesting

 

In deze rubriek vindt u ook meer info over: