U bent hier

De gevaren van bioterrorisme

Een nieuwe vorm van terrorisme is het bioterrorisme. Bioterroristen proberen via aanslagen grote groepen mensen te besmetten met virussen, bacteriën of toxines.

Het aantal slachtoffers van bioterroristische aanslagen is vaak beperkt. Bioterrorisme heeft echter een grote impact op de publieke opinie. Geruchten over bioterrorisme zorgen voor onrust bij de bevolking. Angst opwekken is dan ook een van de bedoelingen van bioterroristen.

Reële gevaren

Het is in de praktijk niet zo eenvoudig om een bioterroristische aanslag te plegen. Maar dat betekent niet dat bioterroristische aanslagen alleen maar in science-fictionfilms voorkomen. In het verleden vonden al verschillende aanslagen plaats:

  • In Japan verspreidden terroristen saringas in metrostations.
  • In de Verenigde Staten werden brieven met antraxpoeder verstuurd.
  • In België veroorzaakte een verdacht toxisch poeder dat verborgen zat in briefomslagen, oppervlakkige irritatie en plaatselijke klachten bij personen die met de omslagen in aanraking waren gekomen.


 

Wat doet de overheid?

De Belgische en Europese overheid houdt zich al jarenlang bezig met de gevaren van bioterrorisme. Ze hebben epidemiologische bewakingssystemen opgezet om in noodsituaties een snelle diagnose mogelijk te maken. Dat systeem is essentieel om de verspreiding van infectieuze ziekteverwekkers te beperken. Bioterrorisme vormt een integraal onderdeel van de rampenplannen voor de volksgezondheid.

In België worden particulieren die in aanraking komen met een verdachte stof verzocht om contact op te nemen met de politie en de hulpdiensten.

Meer informatie over de Europese maatregelen op het vlak van bioterrorisme