Epidemieën

We hebben het over een epidemie wanneer een besmettelijke ziekte, vaak van infectieuze oorsprong, zich in een bevolking snel ontwikkelt en verspreidt.

In België doet er zich elk jaar een seizoensgriepepidemie (influenza) voor.

Voor meer informatie: