Levenseinde

Palliatieve zorgen

Palliatieve zorg creëert voor de patiënt een zacht levenseinde, in de nabijheid van zijn naasten. In het ziekenhuis, het rusthuis of thuis verlichten medische hulpverleners gespecialiseerd in pijnbestrijding, de lichamelijke en psychische pijn van de terminaal zieke patiënt.

Meer info over palliatieve zorgen :

Personen die een naaste tijdens zijn laatste ogenblikken willen bijstaan, hebben recht op  palliatief verlof of loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

Euthanasie

Voor een terminale patiënt is het van het grootste belang dat de medische hulpverleners en zijn naasten zorgen voor een levenseinde dat overeenstemt met zijn wensen. De patiënt kan bijvoorbeeld de wens hebben om zo natuurlijk mogelijk te sterven, hij kan nutteloze behandelingen weigeren of euthanasie aanvragen.  

Meer informatie over euthanasie op de website van de  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu