Medische diensten

De medische diensten omvat het beroepspersoneel van de medische en paramedische sector en de gebouwen van de gezondheidsinstellingen (ziekenhuizen, dagverblijven, rusthuizen,…). De medische diensten moeten erkend zijn door de betrokken gezondheidsautoriteiten alvorens zij zorgen mogen toedienen aan een patiënt.