Onthaal- en verzorgingsstructuren

Oudere mensen willen vaak zolang mogelijk thuis blijven wonen. Maar soms is dat om familiale, financiële of medische redenen niet langer mogelijk. In dat geval bestaan er verschillende onthaalstructuren: 
 

Thuiszorg en opvang voor ouderen

U kunt thuis blijven wonen en uw woning aanpassen, in Vlaanderen komen 65-plussers in aanmerking voor een aanpassingspremie.
Bekijk de mogelijkheden voor thuiszorg op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid

Meer informatie over thuiszorg

Assistentiewoningen (serviceflats)

Een assistentiewoning laat ouderen toe om zelfstandig te leven met de nodige ondersteuning. 65-plussers die nog zelfstandig kunnen leven, hoeven in dit geval niet naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Serviceflats zijn ingericht op maat van ouderen. Er zijn gemeenschappelijke diensten beschikbaar voor hulp bij poetsen, koken … Ook thuisverpleging.

Lijst van door de overheid erkende assistentiewoningen in Vlaanderen

Assistentiewoningen in Wallonië

Assistentiewoningen in Brussel

Dagverzorgingscentrum

Zoals het woord zegt, kunnen ouderen hier overdag terecht voor opvang en verzorging. Deze formule biedt een oplossing voor mensen die wel thuis kunnen wonen maar niet iedere dag iemand hebben die langs kan komen voor verzorging en ondersteuning. Doorgaans is dagverzorging enkel open op weekdagen. Ook animatie en specifieke zorgen worden aangeboden.

Dagverzorgingscentra in de Vlaamse Gemeenschap

Dagverzorgingscentra in Wallonië

Dagverzorgingscentra in Brussel

Centrum voor kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf biedt grotendeels dezelfde zorg als een woonzorgcentrum maar het verblijf is niet permanent. Jaarlijks kunnen ouderen maximum negentig dagen in een centrum voor kortverblijf zitten, waarvan maximum 60 dagen opeenvolgend. Dit tijdelijk verblijf dient om thuis- en mantelzorgers te ontlasten. De oudere verblijft overdag en ’s nachts in het centrum, of enkel ’s nachts.

Centra voor kortverblijf in de Vlaamse Gemeenschap

Centra voor kortverblijf in Wallonië

Centra voor kortverblijf in Brussel

Woonzorgcentrum

Een woonzorgcentrum is het klassieke rusthuis, waar ouderen permanent verblijven.

Opvang is permanent voor 65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen. Deze permanente zorg is bedoeld als oplossing voor laatste instantie, als thuiszorg of andere alternatieven niet meer toereikend zijn. Ouderen krijgen hulp bij dagelijkse taken (

Een woonzorgcentrum dat ook plaats biedt aan zwaar zorgbehoevende ouderen die een intensievere zorg genieten, noemt men een Rust- en verzorgingstehuis (RVT). De meeste woonzorgcentra zijn erkend als RVT.

Een klein aantal woonzorgcentra biedt NAH-bedden aan. Dit houdt in dat ze over een specialisatie beschikken om verzorging te bieden aan patiënten met een niet-aangeboren gestabiliseerde hersenaandoening.

In een woonzorgcentrum betaalt de resident een dagprijs voor het verblijf. De meeste kosten zijn in de dagprijs inbegrepen. Sommige kosten (dokterskosten, kapper …) mag het centrum als supplement bovenop de dagprijs.

Woonzorgcentra en rust- en verzorginsthuizen in Vlaanderen

Woonzorgcentra en rust- en verzorginsthuizen in Wallonië

Woonzorgcentra en rust- en verzorginsthuizen in Brussel

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten