Thuiszorg

Bent u ziek, heeft u een handicap of wordt u een dagje ouder? Heeft u momenteel sociale, of psychische problemen of bevindt u zich in een moeilijke gezinssituatie? Dan bestaan er oplossingen die u kunnen helpen: multidisciplinaire teams aangepast aan uw niveau van zelfstandigheid bieden de zorg en diensten die u in een gezinsomgeving nodig heeft.

De sector van de thuishulp en thuiszorg heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld door een antwoord te bieden aan de groeiende wens:

  • van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen
  • om na een operatieve ingreep of een ziekenhuisopname zo snel mogelijk naar huis terug te kunnen keren
  • het einde van het leven door te brengen in gezinsverband en een beroep te doen op palliatieve zorg

Aanbod thuiszorgdiensten

Voor huishoudelijke en medische ondersteuning kunnen zorgbehoevenden en mantelzorgers een beroep doen op een aantal diensten, voorzieningen en tegemoetkomingen. Het aanbod van thuiszorgdiensten is divers:

  • maaltijdbedeling
  • oppasdiensten
  • logistieke hulp
  • psychiatrische zorg
  • palliatieve zorgen
  • thuisverpleging

Voor informatie kunt u steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW, ziekenfonds of ziekenhuis. Ook uw huisarts is uitstekend geplaatst om te oordelen of thuiszorg wenselijk is en om te helpen de thuiszorg op te starten.

Meer informatie over de vormen en voorwaarden van thuiszorg vindt u op deze websites:

Vlaanderen

 

Brussel en Wallonië

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten