Ziekenhuizen

In België zijn er verschillende types ziekenhuizen die zijn erkend door de overheid en waarin patiënten zorg kunnen krijgen.

Raadpleeg de lijst van ziekenhuizen op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.