Patiëntenrechten

Sinds 2002 zijn de rechten van patiënten duidelijk omschreven in de wet. Deze reglementering bevordert het vertrouwen in en de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar.

Meer informatie over de patiëntenrechten vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten