Artsenhonoraria

De tarieven van artsen kunnen verschillen volgens:

  • de categorie waartoe ze behoren (erkend, in opleiding …)
  • hun specialisme (dermatologie, gynaecologie, pediatrie, algemene geneeskunde …)
  • de plaats van de raadpleging (in hun spreekkamer, bij de patiënt thuis …)
  • het moment van de raadpleging ('s avonds, in het weekend …)

Wat is een geconventioneerde arts?

De akkoorden tussen artsen en ziekenfondsen bepalen de officiële basishonoraria voor de terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Als uw arts tot deze akkoorden is toegetreden, dan is hij geconventioneerd: hij kan zijn tarieven dan niet vrij bepalen.

Het bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt is bij alle artsen hetzelfde, of ze nu geconventioneerd zijn of niet. Dat wil zeggen dat elk bijkomend honorarium, dat meestal wordt aangerekend door niet-geconventioneerde artsen, volledig voor rekening van de patiënt is.

Sommige artsen zijn volledig geconventioneerd. Andere artsen zijn dat maar gedeeltelijk: zij passen de tarieven van het RIZIV alleen toe op sommige dagen en tijdstippen (bijvoorbeeld bij een raadpleging in het ziekenhuis) en bepalen hun honorarium op andere momenten zelf (bijvoorbeeld bij een huisbezoek).

Elke arts moet zijn patiënten meedelen of hij wel of niet geconventioneerd is, bij voorkeur via een bericht in de wachtkamer.

Meer informatie over zorgverleners en medische kosten via het portaal van de Sociale Zekerheid 
 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten